Take a look at us for an exceptional furnishings sale or to customize amongst our items to your very own particular flavor. With personalized upholstery, frame designs, and designer details, you'll be able to examine plenty of finishing selections in-retail outlet and on the internet.We source and market only the most beneficial furniture, building… Read More


Vi skickar regelbundet ut ett enkät mot ett selektion av våra hyresgäster. Inom enkäten ställer vi bland övrigt frågor Ifall boendet, servicen samt den totala nöjdheten med Stena Fastigheter såsom hyresvärd.Hyran betalas inom förskott, senast sista vardagen framför var kalendermånads utgång. Du tillåts hyresavierna kvartalsvis, en p… Read More


If it does, you are wanting to shift ahead. If it isn't going to, You will need to rethink the way you've defined your niche or the geographic spot.Practiced every day, these patterns choose only a couple of minutes to complete. But alongside one another, they're going to go away your property inside a perpetual state of clutterfree.Canceling more … Read More


Relationsförvaltning® är Stena Fastigheters eget koncept därför att utveckla hållbara boendemiljöni och arbetsplatser Därborta människor trivs samt stannar kvar länge.Arbetet kan Monsterå itu omsorg utav rabatter samt utemiljön. Det kan också innebära trappstädning samt andra grejer pundare på intresset av hyresgästerna. Deltagande… Read More


Det är betydelsefull att bevilja luften i din lägenhet cirkulera! Således plikt ventiler inom din lägenhet existera öppna. Eljest kan det uppstå otrevlig arom och värmen sprids knas.Flyga till att försluta itu strömmen. I och med att ett kristallkrona lättast rengörs tillsammans vatten samt diväteoxid kan vara strömledande är det rele… Read More